Intressanta släpspännen

vonWrede
Inlägg: 479
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Intressanta släpspännen

Inlägg av vonWrede »

Släpspännen kan i all sin oansenlighet avspegla storpolitiska händelser. Jag skall försöka visa hur.

Den första bilden finns i nedanstående källa 1 utan någon annan närmare kommentar än att bägge släpspännena har tillhört generalmajor Wilhelm Kopp. Han var en framgångsrik officer i första världskriget med en rad höga utmärkelser vilket framgår av bilderna. Under andra världskriget var han inte vid fronten och fick därför inte örnspännen till EK1 eller EK2. Däremot fick han KVK2 och KVK1, bägge med svärd faktiskt, trots att han hade administrativa uppgifter.
090827.jpg
090827.jpg (198.79 KiB) Visad 40607 gånger
Och då kan vi konstatera att det övre släpspännet uppenbarligen bars före förläningen av KVK2, vilken skedde 30 januari 1941 och det undre efter. Men då visar det sig att samtidigt som KVK2 har intagit sin rättmätiga plats efter EK2 1914 (men före fyra höga ordnar vilket visar vilken hög rang KVK faktiskt hade) har en annan utmärkelse flyttats, nämligen Österrikiska Militärförtjänstkorset, tredje klassen med krigsdekoration. Från sista plats till fjärde från slutet, före FKK. Och det förmodar jag berodde på följande:

Före 1938 var Österrike ”utland” och därmed bars österrikiska liksom andra utländska utmärkelser sist, oavsett hur ”höga” dom var. 1938 införlivades Österrike i Riket och därmed var österrikiska utmärkelser inte längre utländska. Och österrikiska MVK ”gick om” FKK.

Vilket skulle innebära att det övre släpspännet faktiskt var ogiltigt eller felaktigt efter 13 mars 1938. Men man kan ju fråga sig om alla innehavare av berörda utmärkelser verkligen brydde sig om att skaffa nya släpspännen med rätt ordning. Samma ändring av ordningsföljden gällde ju förstås även ”paradmonterade” utmärkelser i full storlek. Det skulle ju ha inneburit att kanske hundratusentals medaljer och släpspännen måste ändras. Förmodligen fortsatte man att bära släpspännen och utmärkelser i ”fel” ordningsföljd tills man fick en ny utmärkelse som skulle läggas till. Som generalmajor Kopp uppenbarligen gjorde.

Den andra bilden föreställer generalmajor Kopp (på bilden med överstes grad) med det övre släpspännet, utan KVK2. I stället bärs KVK2-bandet i knapphålet. Innebärande att bilden är tagen efter 30 januari 1941 och släpspännet ”ogiltigt” sedan nästan tre år! Minst.
090827b.jpg
090827b.jpg (260.87 KiB) Visad 40608 gånger
Ett annat exempel på att man fortsatte att bära ”ogiltiga” släpspännen.

SS-Hauptscharführer Heinz Hantschack, Leibstandarte var en tapper soldat med många utmärkelser. 15 januari 1945 avdelades han till SS-Sonderkommando 1 des Führerbegleitkommandos och fick därmed sammanträffa med den högste befälhavaren. Führern inledde med ”Aha, ett nytt ansikte” och bad Hantschack berätta utförligt om sina tappra dåd och de krigsutmärkelser han erhållit.

Vad som är intressant i detta sammanhang är att Hantschacks släpspänne inkluderade rumänska och bulgariska utmärkelser som vid detta tillfälle var förbjudna eftersom dessa länder inte längre var på Tysklands sida. Hitler reagerade inte på detta (som bekant var hans syn starkt nedsatt vid den tiden. Eller också brydde han sig inte). Däremot reagerade Führerns SS-adjutant Otto Günsche som påpekade: ”Ta bort dessa! Du har tillräckligt många ändå”.
090827c.jpg
090827c.jpg (255.98 KiB) Visad 40608 gånger
Källa 1: "Orden und Ehrenzeichen" nr 21, utgiven 2002
Källa 2: "Internationales Militaria-Magazin" nr 121, utgiven 2006
[/size]
Senast redigerad av 1 vonWrede, redigerad totalt 0 gånger.
vonWrede
Inlägg: 479
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Släpspänne för 40 års statlig tjänst i Danzig

Inlägg av vonWrede »

Efter första världskrigets slut ritade segrarmakterna om europakartan (och skapade därmed förutsättningar för ytterligare ett världskrig). Den gamla kulturstaden Danzig , med tysk befolkning utsågs till en egen statsbildning, ”Freie Stadt Danzig”, skild från Riket. Under protest från befolkningen och utan folkomröstning.

Opinionen i Danzig följde svängningarna i Riket och i valet 28 maj 1933 nådde NSDAP i Danzig egen majoritet.

Eftersom Danzig var en egen statsbildning med egna mynt m.m. kunde man även instifta egna utmärkelser, och även i detta avseende följde man utvecklingen i Riket. Det välbekanta korset för statlig tjänst följdes av en motsvarande utmärkelse i Danzig 1938.

Tredje Rikets utmärkelse för statlig tjänst instiftades närmare bestämt den 30 januari, på femårsdagen av maktövertagandet. Danzigs motsvarighet instiftades den 20 juni samma år och även där hänvisade man till femårsminnet, även om datumet inte stämde exakt. Den omfattande stiftelseurkunden är utfärdad av SS-Oberführer Arthur Greiser som i sin egenskap av senatspresident var Danzigs statsöverhuvud 1934-1939. Greiser är mer känd som Gauleiter i Wartheland.

Som en konsekvens av polenfälttåget införlivades Danzig i Riket och därmed hade Danzigs innevånare rätt att erhålla tyska utmärkelser. Därmed behövdes inte längre Danzigs egna utmärkelser för statlig tjänst m.fl.

Danzigs utmärkelser för lång tjänst är därmed rätt sällsynta. Dels utdelades dom ju under en rätt begränsad tid, drygt ett år och dels var ju underlaget rätt begränsat, Danzig hade knappt 400000 innevånare vid denna tid.

Uppdelningen i klasser följde exakt den tyska motsvarigheten:

- Silver för 25 år i statlig tjänst

- Guld för 40 år i statlig tjänst

- En särskild klass för 50 års arbete i det privata näringslivet. Korset i silver, kransen i guld och siffran ”50” på övre korsarmen.

Min första bild föreställer ett släpspänne för 40 års statlig tjänst. Av bilden framgår att man följde tysk tradition när det gällde bandfärgen. ”Blåklintsblått”.
Släpspänne för 40 års statlig tjänst i Danzig.jpg
Släpspänne för 40 års statlig tjänst i Danzig.jpg (289.1 KiB) Visad 40606 gånger

Nästa bild visar hur korset för 25 och 40 år såg ut i originalstorlek.
Korset för statlig tjänst i Danzig.jpg
Korset för statlig tjänst i Danzig.jpg (385.58 KiB) Visad 40605 gånger
Märkligt nog har den respekterade referensboken ”Deutschland-Katalog - Orden & Ehrenzeichen 1800-1945” helt fel bild på denna utmärkelse i utgåvan från 2001-2002. Bilden i katalogen föreställer Danzigs motsvarighet till korset för 18 resp 25 års tjänst i Polizei. Rätt utseende kan beskådas på ovanstående bild.
vonWrede
Inlägg: 479
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Intressanta släpspännen

Inlägg av vonWrede »

Jag hittade en bild på en urkund som kanske kan vara av intresse i detta sammanhang.
Urkund TE 25 Danzig.jpg
Urkund TE 25 Danzig.jpg (314.33 KiB) Visad 40605 gånger
Urkunden är utställd den 20 april 1939 (Hitlers 50-årsdag), alltså under den korta tid (juni 1938 - september 1939) som denna utmärkelse utdelades och är underskriven av Arthur Greiser som i sin egenskap av senatspresident räknades som Danzigs statschef. Urkunden avser som synes korset för 25 år.

Korsen för statlig tjänst i Danzig och tillhörande släpspännen är förstås sällsynta och tillhörande urkunder torde vara ännu svårare att hitta.

Arthur Greiser blev efter Danzigs införlivande i Riket Gauleiter i Wartheland och SS-Obergruppenführer.
vonWrede
Inlägg: 479
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Intressanta släpspännen

Inlägg av vonWrede »

Släpspännen med många miniatyrer bör man vara försiktig med, många sådana är i omlopp som i själva verket är förfalskningar. Här är dock ett äkta släpspänne med många miniatyrer (varav några lite märkliga).

De mest intressanta utmärkelserna på detta släpspänne torde vara nr 3, 4 och 5. De övriga torde vara välkända.

Nr 3 är Olympiakorset 1936, första klassen

Nr 4 är Sachsen-Coburg-Gotha, Storkorset med svärd

Nr 5 är Tyska Röda Korsets orden 1934-39, bröststjärna

Det rör sig om tre höga utmärkelser som bars som halskors respektive bröststjärna och ej på släpspänne. Dessa tre miniatyrer är alltså inofficiella och anskaffade privat.

Lägg märke till att dessa tre höga utmärkelser placerats efter Äreskorset vilket visar respekten för utmärkelser som erhållits efter fronttjänst.

Innehavare av släpspännet var ingen mindre än generalfältmarskalk Erhard Milch och förklaringen till detta oegentliga släpspänne kan vara att en generalfältmarskalk gjorde lite som han ville.
Bilagor
160803.jpg
160803.jpg (77.93 KiB) Visad 39012 gånger
vonWrede
Inlägg: 479
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Intressanta släpspännen

Inlägg av vonWrede »

Till ett flertal utmärkelser för lång tjänst hörde som bekant ett blått band. För att särskilja dessa på ett släpspänne användes oftast en miniatyr. Dessa fanns för Wehrmacht och Polizei med flera.

En vanlig miniatyr på släpspännen är korset för statlig tjänst i guld eller silver. Bilden visar dock ett släpspänne där denna miniatyr saknas. Det finns heller inget tecken på att någon funnits.

Innebärande att blått band utan miniatyr faktiskt även kan betyda korset för statlig tjänst.
Bilagor
160831.jpg
160831.jpg (163.14 KiB) Visad 38904 gånger
vonWrede
Inlägg: 479
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Intressanta släpspännen

Inlägg av vonWrede »

Halsordnar bars normalt inte som släpspänne. Här kan vi dock beskåda en sådan på plats nr 8. Det rör sig om Tyska Röda Korsets utmärkelse 1934-39, första klassen.

På frackkedjan ser vi samma utmärkelser (men i omvänd ordning) förutom den nämnda utmärkelsen eftersom den till frack bars på det normala sättet, om halsen.
Bilagor
170111 2.jpg
170111 2.jpg (84.57 KiB) Visad 38485 gånger
170111 3.jpg
170111 3.jpg (126.91 KiB) Visad 38485 gånger
vonWrede
Inlägg: 479
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Olympiakorset, första klassen

Inlägg av vonWrede »

Olympiakorsets första klass bars om halsen och skall inte förekomma på ett släpspänne. Men det förekom inofficiellt och då användes en hakkorsörn i miniatyr på bandet för att skilja det från olympiamedaljen.

Korsets andra klass bars däremot på bröstet och skall därmed kunna bäras på ett släpspännne. Dock fanns det inga regler för hur detta kors skulle skiljas från medaljen. Inofficellt bars de olympiska ringarna i miniatyr på olympiamedaljens band.

Fotot föreställer första klassen.

Bilagor
170430 3.jpg
170430 3.jpg (233.54 KiB) Visad 38113 gånger
Skriv svar