"The Iron Cross 1. Class", recension

vonWrede
Inlägg: 479
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

"The Iron Cross 1. Class", recension

Inlägg av vonWrede »

Dietrich Maerz/George Stimson
”The Iron Cross 1. Class”
R. James Bender Publishing
608 sidor
1500 foton
(som påstås vara i färg men till stor del är manipulerade svart-vita foton)
Pris 150 $

Författarna har gjort ett grundligt arbete och redovisar en mängd EK1 (samt örnspännen 1kl) sorterade enligt tillverkare och med tydliga bilder. Skillnader i detaljerna mellan olika tillverkare och olika varianter visas föredömligt med uppförstorade bilder och pedagogiska anvisningar. En praktisk detalj är sammanfattningen av nålanordningarna på slutet i slutet av boken, sorterade enligt tillverkare. Med hjälp av denna sammanfattning kan man snabbt hitta en möjlig tillverkare av ett visst kors. I stället för att söka på måfå i den tjocka boken.

Med detta sagt fortsätter jag med det negativa:

En klar svaghet hos bildmaterialet är att korsen med skruvfastsättning genomgående avbildas med den runda skivan pågängad. Ofattbart klantigt, därmed döljs ju en stor del av korsets baksida som givetvis är av stort intresse att beskåda. (Skivan kan vara upp till 40 mm i diameter och döljer då nästan hela baksidan). Kors med skruvfastsättning skall givetvis avbildas med skivan avgängad liggande bredvid eller på en separat bild. Att skylla på utrymmesbrist håller inte, det finns gott om tomma ytor i boken.

Boken är onödigt tung och klumpig vilket minskar användbarheten. Om följande hade beaktats kunde boken ha blivit mer lätthanterlig och säkert billigare:

- Innehållet är dåligt disponerat. Det finns sidor som är halvtomma och nästan helt tomma.

- I likhet med andra referensböcker som ges ut på engelskspråkiga förlag innehåller boken tyvärr en mängd onödiga foton, i detta fall föreställande innehavare av EK1. Detta är ju ett oerhört slöseri med utrymme eftersom sådana bilder redan finns i överflöd i annan litteratur. Dessutom är bilderna till stor del manipulerade.

- Vissa bilder förekommer flera gånger vilket är helt onödigt. Exempelvis är bilderna på sidorna 513 och 516 identiska.

- SEM-analyserna (kemiska analyser av kärnan och ramen i diagramform) tar mycket plats och är helt onödiga enligt min mening. Det hade räckt att redovisa resultaten i några korta meningar

En närmare granskning av innehållet visar också att boken vimlar av fel. Här är några exempel:

- På sidan 25 påstås felaktigt att tyska korset i guld och silver (min fetstil) var kopplade till järnkorset och att innehav av EK1 var en förutsättning för att erhålla något av dessa. Men som samlarna säkert känner till var det endast tyska korset i guld som var kopplat till järnkorset. Medan tyska korset i silver var kopplat till krigsförtjänstkorset vilket är något helt annat.

- På sidan 70 avbildas (beskuret) ett EK1 med skruvfastsättning, tillverkat av Deschler & Sohn och märkt "L/10" på den runda skivans utsida. Men på sidan 352 påstås att endast Rudolf Souval (L/58) märkte sina kors på skivans utsida.

- På sidan 173 avbildas en Oberleutnant i armén som felaktigt påstås vara en Oberfeldwebel. Hur författarna kan tro att detta är en underofficer är ofattbart. Allt är officersmässigt på bilden, mössan, kragen, kragspeglar och axelklaffar. Dessutom har författarna missat det märkligaste med bilden, att officeren bär EK2 både som släpspänne och band i knapphålet.

- Soldaten som avbildas på sidan 211 påstås ha graden Feldwebel. Rätt benämning är Fhj.-Feldwebel om man skall vara noggrann. 1940-43 hette graden Feldwebel (O.A.) men det är svårt att se när fotot är taget eftersom det är manipulerat.

- På sidan 297 avbildas en soldat utan exakt angiven grad (kanske lika bra det, det blir ju lätt fel) där man tydligt ser att bilden är manipulerad. Den som har färglagt det ursprungligt svart-vita fotot har glömt att måla östfrontmedaljens band i knapphålet. Jämför med bilden på sidan 325!

- När det gäller märkta EK1 med skruvfastsättning virrar man till det ordentligt. På sidan 331 påstås att den ende tillverkare som märkte den runda skivan på insidan var Funcke und Brüninghaus (L/56). På sidan 352 påstås däremot att endast Ferdinand Hofstätter (L/19) märkte sina kors på skivans insida. (Något stöd för att Ferdinand Hofstätter överhuvudtaget tillverkade EK1 med skruvfastsättning redovisas ej).

- På sidan 420 påstås att Korvettenkapitän der Reserve Hellmuth von Ruckteschell skulle ha fått riddarkorset 10 oktober 1940. Enligt vederhäftigare källor var det i själva verket 31 oktober.

- På sidan 564 avbildas ett örnspänne, andra klassen som författarna felaktigt tror är första klassen. "Appears to be a First Class type”. Ofattbart att inte kunna skilja på första och andra klassen!

- På sidan 592 finns en sammanfattning av de olika tillverkarna av EK1 och deras produktion där det hävdas att Arbeitsgemeinschaft der Hanauer Plakettenhersteller, Hanau (med PK-nr ”24”) skulle ha tillverkat EK1 med schinkelform. Vilket det inte finns något stöd för i boken. Eller annorstädes.

- På sidan 600 påstås att tillverkare ”17” på presidialkansliets lista skulle vara okänd. Men denna tillverkare är sedan länge identifierad som Ochs & Bonn, Hanau. (Även den "okände" tillverkaren "38" på samma sida är identifierad men det har skett efter bokens utgivande).

- Tillverkare "39", Rudolf Bergs, Gablonz är felstavad på sidan 601.

Med ovanstående fel och brister kan jag givetvis inte rekommendera boken men varje samlare av EK1 bör ändå äga den eftersom den otvivelaktigt kommer att utgöra referensverk många år framåt. Tills en vederhäftigare bok blir skriven.

Lita dock inte på innehållet alltför mycket i enlighet med principen

Om det kontrollerbara vimlar av fel, varför skulle då det icke kontrollerbara vara korrekt?
Bilagor
The Iron Cross 1. Class, framsidan.jpg
The Iron Cross 1. Class, framsidan.jpg (161.32 KiB) Visad 7166 gånger
The Iron Cross 1. Class, baksidan.jpg
The Iron Cross 1. Class, baksidan.jpg (232.16 KiB) Visad 7166 gånger


Senast uppknuffad av vonWrede ons maj 23, 2012 8:54 am.