Järnkorset 1870, äkta eller oäkta?

vonWrede
Inlägg: 477
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Järnkorset 1870, äkta eller oäkta?

Inlägg av vonWrede »

Vad som skall kallas äkta eller oäkta kan man föra långa diskussioner om.

Tyska samlare diskuterar till att börja med vilka begrepp man skall använda i sammanhanget. Att kalla ett äkta objekt för ”Original” på tyska är inte så lyckat eftersom det kan betyda ”originalstorlek”. Motsatsen är då ”miniatyrstorlek”.

Och vad skall oäkta objekt heta frågar sig tyskarna. ”Kopie”? ”Fälschung”? Även begreppet ”Museumsanfertigung” förekommer.

Det verkar som om det mest entydiga begreppet på tyska för äkta vara är ”Zeitgenössisch” resp. ”Nicht zeitgenössisch” förstås, för oäkta objekt. Med detta senare begrepp täcker man in både objekt som tillverkats för att lura någon samt objekt tillverkade utan oärliga avsikter.

”Zeitgenössisch” betyder ”samtida” men i detta sammanhang kan vi översätta det fritt till ”tidsenlig”.

”Tidsenlig” används ibland på svenska för att känneteckna ett äkta objekt, ibland följt av det onödiga tillägget ”original”.

”Tidsenligt original” kan man se på Tradera.

Begreppet ”tidsenlig” har den fördelen att det fungerar bra på objekt från Tredje Riket. Det är väl vedertaget att föremål tillverkade medan TR fortfarande existerade skall betraktas som äkta samt att föremål tillverkade senare skall betraktas som oäkta. Exakt när TR slutade att existera när det gäller kompetens att utdela utmärkelser diskuteras dock. Många förordar 8 maj 1945 kl 23:01. (Ett udda undantag är fälttillverkade lapplandssköldar. Dessa tycks både ha utdelats och tillverkats flera månader efter maj 1945 men betraktas ändå som äkta.)

Utan att veta något om sovjetiska resp. DDR-utmärkelser förmodar jag att ovanstående regel tillämpas av samlare av dessa objekt. Alltså att objekt tillverkade inom den period resp. statsbildningar existerade betraktas som äkta och omvänt.

Om man då tillämpar ovanstående resonemang när det gäller 1870 års järnkors var ju detta som bekant en preussisk utmärkelse. Och eftersom Preussen fortfarande existerade 60 år senare bör ju ett järnkors 1870 som tillverkats 1930 betraktas som äkta.

Dessutom kan det ju rent teoretiskt ha funnits veteraner från 1870/71 som fortfarande var i livet vid den senare tidpunkten. Dessa var ju en möjlig målgrupp för tillverkningen och då uppstår ju samma situation som vid försäljningen av LDO-tillverkade objekt 1941-45 som du mycket riktigt påpekar. Dessa objekt betraktas ju av samlare som lika äkta som de exemplar som faktiskt förlänats.

(Principen om en statsbildnings existensperiod som grundval för bestämning av om objekt är äkta eller ej kan man förstås inte ta alltför bokstavligt när det gäller Preussen. Eftersom Preussen formellt upphörde att existera först 1947 de jure skulle i så fall ett järnkors 1870 eller 1914 som tillverkats 1946 vara original. Men i praktiken, de facto upphörde ju Preussen att existera vid kapitulationen 1945, och i någon mån redan 1933).

Under alla förhållanden torde det förekomma rätt stora variationer mellan olika exemplar av 1870 års kors eftersom det framställdes under så lång tid. Och med olika framställningsmetoder som jag har försökt visa i tidigare inlägg. Då är det helt naturligt att kors som tillverkats sent och därför avviker från de ursprungliga gjutna originalen betraktas med skepsis. Dessutom torde efterfrågan vara rätt begränsad så långt efter 1870.
vonWrede
Inlägg: 477
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Järnkorset 1870, stansad variant

Inlägg av vonWrede »

Det existerar en kontroversiell variant av 1870 års järnkors, andra klassen som är stansad, ”präglad”.

Utöver att den är stansad uppvisar den följande avvikelser från de gängse gjutna korsen:

- Storleken är 42-44 mm till skillnad mot de gjutna som är högst 42 mm

- Tyngden är 19 gram medan de gjutna vägen högst 17,5 gram

- Bandringen är tillverkarmärkt till skillnad mot de gjutna som är omärkta

- Kärnan är lackerad medan de gjutna är ”svärtade”. (Kanske någon kemist kan förklara skillnaden. Utseendemässigt ser de lackerade korsen ”blankare” ut).

Vidare finns det ett antal detaljer som avviker när det gäller kronan och årtalen.

Denna variant beskrivs i en amerikansk referensbok från 2007 som ”original”. I tyska referensböcker från 1980, 1995 och 1997 förbigås den med tystnad.

En förklaring som anförts till försvar för denna variant är att den skulle vara framställd under första världskriget vilket skulle förklara den ”moderna” framställningsmetoden och det faktum att korsen är märkta. Ofta med samma märkningar som förekommer på 1914 års kors, ”KO”, ”N” ”Z” m.m.

Men med tanke på hur många år som gick mellan 1870 och 1914 är det väl osannolikt att det skulle uppstå en efterfrågan på 1870 års kors under första världskriget.

En annan förklaring som åberopas är att det skulle ha uppstått en efterfrågan på 1870 års kors år 1895, då man till 25-årsminnet utdelade eklöv med siffran ”25” som anbringades på bandet.
Men då är förstås frågan om metoden att ”stansa” var i bruk redan 1895 vilket motsägs av uppgiften att man i början av första världskriget höll fast vid den gamla metoden, gjutning.


Tilläggas kan att det trots den långa tidsrymden mellan 1870 och 1914 fanns personer som blev tilldelade järnkors av bägge utgåvor. Och då fick man inte ett ytterligare kors 1914 utan i stället ett spänne som fästes på bandet till det ursprungliga korset av 1870 års utförande.

(Jämför detta förfaringssätt med örnspännet som utdelades från 1939 till dem som redan hade 1914 års järnkors).

Då kan man ju spekulera i att mottagarna av detta spänne av olika skäl inte hade sitt ursprungliga järnkors 1870 kvar. Vilket kan ha gett upphov till en efterfrågan på 1870 års kors för att spännet 1914 skulle kunna bäras på ett korrekt sätt. Och då tillverkades förstås dessa efterfrågade kors med den "moderna" metoden "stansning" vilket skulle förklara existensen av denna variant.
Skriv svar